Προβληματισμοί και διλήμματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο παθολόγος

Ημερομηνία : 14/09/2019

Χώρος : The Lake Hotel Ioannina

Πόλη : Ιωάννινα

Επιστημονική Εταιρεία : Eταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με τις Α’ και Β’  Πανεπιστημιακές Παθολογικές Κλινικές,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επαγγελματικός Oργανωτής : Coferre SA