ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία : 13/09/2019 – 15/09/2019

Χώρος : Ξενοδοχείο Du Lac

Πόλη : Ιωάννινα

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Fetal Medicine Foundation, UK & Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επαγγελματικός Oργανωτής : Conferre S.A