Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2019: Επίκτητες Αναιμίες

Ημερομηνία 13/09/2019 – 14/09/2019

Χώρος : Ξενοδοχείο Galaxy

Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης

Επιστημονική Εταιρεία: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Επαγγελματίας Οργανωτής : E.T.S Events and Travel Solutions