Ημερίδα: Ανοσολογία – Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού)

Ημερομηνία : 27/11/2019

Χώρος : Ιωνικό Κέντρο

Πόλη: Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

Επαγγελματίας Οργανωτής : E.T.S. Events & Travel Solutions