Η συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ιατρική και στη Τεχνολογία

Ημερομηνία : 26/09/2019

Χώρος : Ίδρυμα Ευγενίδου

Πόλη: Π. Φάληρο, Αθήνα 

Επιστημονική Εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Επαγγελματίας Οργανωτής : Medical Congress