6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Ημερομηνία : 11/10/2019 – 13/10/2019

Χώρος : Κέντρο Διάδωσης Ερμηνευτικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επαγγελματίας Οργανωτής : PRAXICON