16ο Πανελλήνιο Συνένδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων & 8ο Πανελλήνιο Συνένδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής με Θέμα: Τραύμα – Λοίμωξη – Σήψη.

Ημερομηνία : 3/10/2019 – 6/10/2019

Χώρος : Lazar Hotel

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων και Ελληνική Εταιρεία  Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής

Επαγγελματίας Οργανωτής : PRAXICON