Συντάκτης: PRC TRAVEL

[ ΑΘΗΝΑ ] 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Ημερομηνία : 15/12/2017 – 17/12/2017 Χώρος : Αμφιθέατρο «Νικ. Λούρος» Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ» Πόλη : Αθήνα Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία

[ ΑΘΗΝΑ ] 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» Ημερομηνία : 23/06/2017 Χώρος : Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης Πόλη : Αθήνα

[ ΑΘΗΝΑ ] 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» Ημερομηνία : 23/06/2017 Χώρος : Αμφιθέατρο Μουσείο Ακρόπολης Πόλη : Αθήνα

[ ΑΘΗΝΑ ] 18η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα «Το Αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη»

18η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα «Το Αλλεργικό παιδί στην κλινική πράξη» Ημερομηνία : 04/02/2017 – 05/02/2017 Χώρος : Πολεμικό Μουσείο Πόλη : Αθήνα Επιστημονική Εταιρεία : Κολέγιο Αλλεργιολογίας Παίδιων

[ ΑΘΗΝΑ ] 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης

[ ΑΘΗΝΑ ] 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης Ημερομηνία : 8/12/2017 – 10/12/2017 Χώρος : Αμφιθέατρο «Νικόλαος Λούρος» στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Πόλη : Αθήνα Επιστημονική Εταιρεία : Επιστημονική Ένωση Ιατρών του Θεραπευτηρίου Υγεία